החלק הראשון
 
החלק הראשון - פרק ד'
[האיגרת אל התלמיד]
פתיחה
פרק א'
פרק ב'
פרק ג'
פרק ד'
פרק ה'
פרק ו'
פרק ז'
פרק ח'
פרק ט'
פרק י'
פרק י"א
פרק י"ב
פרק י"ג
פרק י"ד
פרק ט"ו
פרק ט"ז
פרק י"ז
פרק י"ח
פרק י"ט
פרק כ'
פרק כ"א
פרק כ"ב
פרק כ"ג
פרק כ"ד
פרק כ"ה
פרק כ"ו
פרק כ"ז
פרק כ"ח
פרק כ"ט
פרק ל'
פרק ל"א
פרק ל"ב
פרק ל"ג
פרק ל"ד
פרק ל"ה
פרק ל"ו
פרק ל"ז
פרק ל"ח
פרק ל"ט
פרק מ'
פרק מ"א
פרק מ"ב
פרק מ"ג
פרק מ"ד
פרק מ"ה
פרק מ"ו
פרק מ"ז
פרק מ"ח
פרק מ"ט
פרק נ'
פרק נ"א
פרק נ"ב
פרק נ"ג
פרק נ"ד
פרק נ"ה
פרק נ"ו
פרק נ"ז
פרק נ"ח
פרק נ"ט
פרק ס'
פרק ס"א
פרק ס"ב
פרק ס"ג
פרק ס"ד
פרק ס"ה
פרק ס"ו
פרק ס"ז
פרק ס"ח
פרק ס"ט
פרק ע'
פרק ע"א
פרק ע"ב
פרק ע"ג
פרק ע"ד
פרק ע"ה
פרק ע"ו
דע1 שראה והביט וחזה, שלושת הביטויים האלה מציינים ראיית העין ושלושתם הושאלו להשׂגת השׂכל. לגבי ראה, דבר זה מפורסם בציבור הרחב. נאמר: וירא והנה באר בשדה (בראשית כ"ט, 2) - זאת היא ראיית עין. ונאמר: ולבי ראה הרבה חָכמה ודעת (קהלת א', 16) - זאת היא השׂגה שׂכלית2. כל לשון ראִיה הבאה לגבי האל יתעלה היא בהתאם להשאלה זאת, כגון שנאמר: ראיתי את ה' (מלכים א', כ"ב, 19); וירא אליו ה' (בראשית י"ח, 1); וירא אלהים כי טוב (בראשית א', 10); הראני נא את כבֹדך (שמות ל"ג, 18); ויראו את אלהי ישראל (שם, כ"ד, 10). כל זאת השׂגה שׂכלית ובשום פנים לא ראיית עין, שהרי עיניים אינן משיגות אלא גוף ובכיוון3 כלשהו, וכן כמה מן המקרים שלו, כלומר, את צבעי הגוף ואת תבניתו וכיוצא בהם. כמו כן הוא יתעלה אינו משיג4 באמצעות איבר5 כפי שיבואר6.
כן נאמר הביט על הפנייה בעין אל דבר: אל תבט אחריך (בראשית י"ט, 17)7; ותבט אשתו מאחריו (שם, שם, 26); וְנִבַּט לארץ (ישעיה ה', 30). הוא הושאל לכך שהדעת8 פונה אל דבר ומתחילה להתבונן בו עד שהיא משיגה אותו. כך דבריו: לא הביט אָוֶן ביעקב (במדבר כ"ג, 21), כי האוֶן אינו נראה בעין. וכך והביטו אחרי משה (שמות ל"ג, 8), אמרו החכמים ז"ל שגם בדברים אלה יש משמעות זו, ושהם מגידים, שהיו עוקבים אחר מעשׂיו ודבריו ומתבוננים בהם9. במשמעות זו דבריו: הבט נא השמימה (בראשית ט"ו, 5), כי זה היה במראה הנבואה.
על דרך השאלה זו היא כל לשון הבטה הבאה לגבי האל יתעלה: [כי ירא] מהביט אל האלהים (שמות ג', 6); ותמֻנת ה' יביט (במדבר י"ב, 8); והביט אל עמל לא תוכל (חבקוק א', 13).
כמו כן חזה נאמר על ראיית העין: וְתַחַז בציון עינינו (מיכה ד', 11), והושאל להשׂגת הלב אשר חזה על יהודה וירושלים (ישעיה א', 1); היה דבר ה' אל אברם במחזה (בראשית ט"ו, 1). ועל דרך השאלה זו נאמר: ויחזו את האלהים (שמות כ"ד, 11). ודע זאת.


המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב