החלק הראשון
 
החלק הראשון - פרק ח'
[האיגרת אל התלמיד]
פתיחה
פרק א'
פרק ב'
פרק ג'
פרק ד'
פרק ה'
פרק ו'
פרק ז'
פרק ח'
פרק ט'
פרק י'
פרק י"א
פרק י"ב
פרק י"ג
פרק י"ד
פרק ט"ו
פרק ט"ז
פרק י"ז
פרק י"ח
פרק י"ט
פרק כ'
פרק כ"א
פרק כ"ב
פרק כ"ג
פרק כ"ד
פרק כ"ה
פרק כ"ו
פרק כ"ז
פרק כ"ח
פרק כ"ט
פרק ל'
פרק ל"א
פרק ל"ב
פרק ל"ג
פרק ל"ד
פרק ל"ה
פרק ל"ו
פרק ל"ז
פרק ל"ח
פרק ל"ט
פרק מ'
פרק מ"א
פרק מ"ב
פרק מ"ג
פרק מ"ד
פרק מ"ה
פרק מ"ו
פרק מ"ז
פרק מ"ח
פרק מ"ט
פרק נ'
פרק נ"א
פרק נ"ב
פרק נ"ג
פרק נ"ד
פרק נ"ה
פרק נ"ו
פרק נ"ז
פרק נ"ח
פרק נ"ט
פרק ס'
פרק ס"א
פרק ס"ב
פרק ס"ג
פרק ס"ד
פרק ס"ה
פרק ס"ו
פרק ס"ז
פרק ס"ח
פרק ס"ט
פרק ע'
פרק ע"א
פרק ע"ב
פרק ע"ג
פרק ע"ד
פרק ע"ה
פרק ע"ו
מקום. שם זה נקבע במקורו למקום המיוחד והכללי1. לאחר מכן התרחבה הלשון לגביו ועשׂתה אותו שם לציון דרגתו של איש ומעמדו, כלומר, לשלמותו בעניין כלשהו, עד שאומרים פלוני במקום פלוני בדבר פלוני. יודע אתה כמה מרבים בעלי-הלשון2 להשתמש בכך באומרם: ממלא מקום אבותיו3, והיה ממלא מקום אבותיו בחָכמה או ביראה4, ובאומרם: ועדין מחלוקת במקומה עומדת5, כלומר, בדרגתה. בדרך זאת של השאלה נאמר: ברוך כבוד ה' ממקומו (יחזקאל ג', 12), כלומר, לפי דרגתו ורוממותו במציאות6. וכן כל אִזכור של מקום הבא ביחס לאל כוונתו דרגת מציאותו יתעלה אשר אין שווה לה ולא דומה לה, כפי שיוכח7 בהוכחה מופתית8.
דע שכּל אימת שאנו מסבירים לך בספרנו זה כי שם כלשהו הוא שם משותף9, אין כוונתנו בכך להצביע על מה שנזכיר בפרק ההוא בלבד, אלא פותחים אנו שער ואנו נעמיד אותך על משמעויותיו של אותו שם בהתאם למטרותינו, ולא בהתאם למטרותיו של המדבר בשפתם של בני לשון כלשהי. אתה תתבונן בספרי הנביאים וביתר חיבורי אנשי הדעת ותשים לבך אל כל השמות המשמשים בהם ותבין כל שם משותף על-פי אותה משמעות ממשמעויותיו המתאימה לו בהתאם לאותו דיבור. דברינו אלה הם מפתח לספר זה ולזולתו10.
דוגמה לזאת היא מה שהסברנו כאן בדבר המשמעות של מקום באומרו: ברוך כבוד ה' ממקומו (יחזקאל ג', 12), שהרי יודע אתה שאותה משמעות עצמה היא משמעות מקום בדבריו הנה מקום אתי (שמות ל"ג, 21) - דרגה של עיון, צפיית שׂכל ולא צפיית עין, בנוסף11 אל המקום בהר שעליו הוצבע, אשר בו אירעה ההתבודדות והושגה השלמות.

המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב