החלק הראשון
 
החלק הראשון - פרק ט'
[האיגרת אל התלמיד]
פתיחה
פרק א'
פרק ב'
פרק ג'
פרק ד'
פרק ה'
פרק ו'
פרק ז'
פרק ח'
פרק ט'
פרק י'
פרק י"א
פרק י"ב
פרק י"ג
פרק י"ד
פרק ט"ו
פרק ט"ז
פרק י"ז
פרק י"ח
פרק י"ט
פרק כ'
פרק כ"א
פרק כ"ב
פרק כ"ג
פרק כ"ד
פרק כ"ה
פרק כ"ו
פרק כ"ז
פרק כ"ח
פרק כ"ט
פרק ל'
פרק ל"א
פרק ל"ב
פרק ל"ג
פרק ל"ד
פרק ל"ה
פרק ל"ו
פרק ל"ז
פרק ל"ח
פרק ל"ט
פרק מ'
פרק מ"א
פרק מ"ב
פרק מ"ג
פרק מ"ד
פרק מ"ה
פרק מ"ו
פרק מ"ז
פרק מ"ח
פרק מ"ט
פרק נ'
פרק נ"א
פרק נ"ב
פרק נ"ג
פרק נ"ד
פרק נ"ה
פרק נ"ו
פרק נ"ז
פרק נ"ח
פרק נ"ט
פרק ס'
פרק ס"א
פרק ס"ב
פרק ס"ג
פרק ס"ד
פרק ס"ה
פרק ס"ו
פרק ס"ז
פרק ס"ח
פרק ס"ט
פרק ע'
פרק ע"א
פרק ע"ב
פרק ע"ג
פרק ע"ד
פרק ע"ה
פרק ע"ו
כסא1. שם זה נקבע במקורו לכס. ומכיוון שעל כס יושבים בעלי הרוממות והגדולה כגון המלכים, וכס הפך לדבר-מה נמצא, המורה על גדולתו, רוממותו ועוצם כבודו של מי שראוי לו, נקרא מקדש בשם כסא, מכיוון שהוא מורה על גדולתו של מי שהתגלה בו והשרה את אורו ויקרו עליו. לכן אומר: כסא כבוד מרום מראשון [מקום מקדשנו] (ירמיה י"ז, 12).
בשל משמעות זאת נקראים השמים כסא, מכיוון שהם מורים למי שמכיר אותם ושם לבו אליהם על גדולתו של מי שהביאם לידי מציאות, מניע אותם ומנהיג את העולם התחתון2 בשפע טובם3 ואמר: כה אמר ה' השמים כִּסאי [והארץ הדֹם רגלי] (ישעיה ס"ו, 1). הוא אומר: הם מורים על מציאותי, גדולתי ועוצמתי, כפי שמורה הכסא על גדולתו של מי שזה ראוי לו. זהו אשר ראוי שיאמינוהו4 אנשי האמת, ולא שיש גוף שהאלוה מתנשׂא עליו. חלילה! נעלה הוא על כך! שכן אוכיח לך הוכחה מופתית שהוא יתעלה אינו גוף5; ואם כן, כיצד יהיה לו מקום או מוצב על גוף? אלא הדבר הוא כפי שהערנו עליו, שכּל מקום אשר האל כיבדו וייחדו באורו ובזיוו, כגון המקדש או השמים, נקרא כסא.
ואִילו בשימוש הלשון על דרך הרחבה, באומרו: כי יד על כס יה (שמות י"ז, 16), הריהו תואר גדולתו ורוממותו אשר אין ראוי שתדמה דבר חוץ מעצמוּתו, ולא נברא מברואיו, כאילו הוא יתעלה נמצא בלי כִּסא ונמצא עם כסא. זאת כפירה בלי ספק6, שהרי במפורש אמר: אתה ה' לעולם תשב כִּסְאֲךָ לדור ודור (איכה ה', 19). אתה למד שזה דבר אשר אינו נבדל ממנו. לכן מתכוונים בכסא כאן ובכל כיוצא בו לרוממותו וגדולתו אשר אינה דבר חוץ מעצמוּתו, כפי שיבואר בכמה מפרקי ספר זה7.

המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב