החלק הראשון
 
החלק הראשון - פרק י"א
[האיגרת אל התלמיד]
פתיחה
פרק א'
פרק ב'
פרק ג'
פרק ד'
פרק ה'
פרק ו'
פרק ז'
פרק ח'
פרק ט'
פרק י'
פרק י"א
פרק י"ב
פרק י"ג
פרק י"ד
פרק ט"ו
פרק ט"ז
פרק י"ז
פרק י"ח
פרק י"ט
פרק כ'
פרק כ"א
פרק כ"ב
פרק כ"ג
פרק כ"ד
פרק כ"ה
פרק כ"ו
פרק כ"ז
פרק כ"ח
פרק כ"ט
פרק ל'
פרק ל"א
פרק ל"ב
פרק ל"ג
פרק ל"ד
פרק ל"ה
פרק ל"ו
פרק ל"ז
פרק ל"ח
פרק ל"ט
פרק מ'
פרק מ"א
פרק מ"ב
פרק מ"ג
פרק מ"ד
פרק מ"ה
פרק מ"ו
פרק מ"ז
פרק מ"ח
פרק מ"ט
פרק נ'
פרק נ"א
פרק נ"ב
פרק נ"ג
פרק נ"ד
פרק נ"ה
פרק נ"ו
פרק נ"ז
פרק נ"ח
פרק נ"ט
פרק ס'
פרק ס"א
פרק ס"ב
פרק ס"ג
פרק ס"ד
פרק ס"ה
פרק ס"ו
פרק ס"ז
פרק ס"ח
פרק ס"ט
פרק ע'
פרק ע"א
פרק ע"ב
פרק ע"ג
פרק ע"ד
פרק ע"ה
פרק ע"ו
ישיבה. בראשונה נקבע שם זה בלשוננו לישיבה: ועלי הכהן יושב על הכסא (שמואל א', א', 8). ומכיוון שאדם יושב נייח ויציב במצבי התנוחה והיציבות המושלמים ביותר, הושאל שם זה לכל מצב יציב ונייח שאינו משתנה. כך אומר הוא בהבטיחו לירושלים קיום מתמיד ויציבות כשהיא ברום המעלה: וְרָאֲמָה וישבה תחתיה (זכריה י"ד, 10). וכן הוא אומר: מושיבי עקרת הבית (תהלים קי"ג, 9), אשר משמעותו מניח אותה ומייצב אותה. על-פי משמעות אחרונה זאת נאמר עליו יתעלה: אתה ה' לעולם תשב (איכה ה', 19); היֹשבי בשמים (תהלים קכ"ג, 1); יושב בשמים (שם, ב', 4): היציב אשר אינו משתנה בשום דרך מדרכי ההשתנות. אין הוא משתנה בעצם. ומצב כלשהו זולת עצמו, שישתנה, אין לו. גם יחסו לזולת לא ישתנה, כי אין יחס בינו לזולתו, שישתנה באותו יחס, כפי שנסביר1. כך אי-השתנותו בשום אופן מן האופנים היא שלמה בתכלית, כפי שביאר ואמר: כי אני ה' לא שניתי (מלאכי ג', 6) - שום השתנות כלל. משמעות זאת היא המכונה ישיבה בכל מקום שהמלה נזכרת לגביו יתעלה.
הישיבה מיוחסת לשמים ברוב המקומות2, כי השמים הם אשר אין בהם השתנות ולא שוני; רצוני לומר, שפרטיהם אינם משתנים כפי שמשתנים פרטי הארץ המתהווים וכלים.
כמו כן כאשר מייחסים לו יתעלה את היחס האמור בשיתוף השם3 עם מיני הנמצאים המתהווים וכלים, נאמר עליו גם כן יושב, מכיוון שמינים אלה מתמידים, מסודרים ויציבים במציאות כמציאות פרטי השמים4. הוא אמר: היֹשב על חוג הארץ (ישעיה מ', 22) - התמידי היציב מעל הקפת הארץ, דהיינו, סיבובה,5 והכוונה היא לדברים המתהווים בה בתדירות6. ואמר: ה' למבול ישב (תהלים כ"ט, 10) - רוצה לומר, שבשעת השתנות מצבי הארץ לא היתה אצלו יתעלה השתנות ביחס, אלא יחסו זה אל הדבר בהתהוותו או בכליונו הוא יחס אחד יציב וקבוע, מכיוון שיחס זה הוא אל מיני המתהווים ולא אל פרטיהם. התבונן בכל לשון ישיבה שתמצא אמורה על האל, ותמצא שהיא במשמעות זאת.


המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב