החלק הראשון
 
החלק הראשון - פרק י"ב
[האיגרת אל התלמיד]
פתיחה
פרק א'
פרק ב'
פרק ג'
פרק ד'
פרק ה'
פרק ו'
פרק ז'
פרק ח'
פרק ט'
פרק י'
פרק י"א
פרק י"ב
פרק י"ג
פרק י"ד
פרק ט"ו
פרק ט"ז
פרק י"ז
פרק י"ח
פרק י"ט
פרק כ'
פרק כ"א
פרק כ"ב
פרק כ"ג
פרק כ"ד
פרק כ"ה
פרק כ"ו
פרק כ"ז
פרק כ"ח
פרק כ"ט
פרק ל'
פרק ל"א
פרק ל"ב
פרק ל"ג
פרק ל"ד
פרק ל"ה
פרק ל"ו
פרק ל"ז
פרק ל"ח
פרק ל"ט
פרק מ'
פרק מ"א
פרק מ"ב
פרק מ"ג
פרק מ"ד
פרק מ"ה
פרק מ"ו
פרק מ"ז
פרק מ"ח
פרק מ"ט
פרק נ'
פרק נ"א
פרק נ"ב
פרק נ"ג
פרק נ"ד
פרק נ"ה
פרק נ"ו
פרק נ"ז
פרק נ"ח
פרק נ"ט
פרק ס'
פרק ס"א
פרק ס"ב
פרק ס"ג
פרק ס"ד
פרק ס"ה
פרק ס"ו
פרק ס"ז
פרק ס"ח
פרק ס"ט
פרק ע'
פרק ע"א
פרק ע"ב
פרק ע"ג
פרק ע"ד
פרק ע"ה
פרק ע"ו
קימה הוא שם משותף. אחת ממשמעויותיו של שם זה היא הקימה לעומת הישיבה: ולא קם ולא זע ממנו (אסתר ה', 9). יש בו (בשם "קימה") גם המשמעות של קיום1 דבר ואמיתותו: יָקֵם ה' את דברו (שמואל א', א', 23); ויקָם שדה עפרון (בראשית כ"ג, 17); וקם הבית אשר בעיר (ויקרא כ"ה, 30); וקמה בידך ממלכת ישראל (שמואל א', כ"ד, 20). במשמעות זאת נאמר כל לשון קימה לגבי האל יתעלה: עתה אקום יאמר ה' (ישעיה ל"ג, 10; תהלים י"ב, 6), דהיינו, עכשיו אקיים את דברִי, הבטחתי ואיומי2; אתה תקום תרחם ציון (תהלים ק"ב, 14) - תקיים מה שהבטחת שתרחם עליה.
מכיוון שהמחליט לעשׂות דבר-מה פונה אל מעשׂהו תוך קימה, אומרים על כל מי שמתקומם נגד דבר-מה3, שהוא קם: כי הקים בני את עבדי עלי (שמואל א', כ"ב, 8). במשמעות זאת מציינת המלה על דרך השאלה את ביצוע הצו האלוהי נגד אנשים שהיו ראויים לעונש כליה: וקמתי על בית ירבעם (עמוס ז', 9); וקם על בית מרעים (ישעיה ל"א, 2). וייתכן שדבריו עתה אקום (ישעיה ל"ג, 10; תהילים י"ב, 6) הם במשמעות זאת; וכן: תקום תרחם ציון (תהילים ק"ב, 14) פירושו תקום על אויביה. במשמעות זאת באים כתובים רבים. ואין שם קימה או ישיבה, נעלה הוא מזאת! אמרו (חכמינו) עליהם השלום: אין למעלה לא ישיבה ולא עמידה4, כי יש שעמד בא במשמעות קם.


המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב