החלק הראשון
 
החלק הראשון - פרק י"ג
[האיגרת אל התלמיד]
פתיחה
פרק א'
פרק ב'
פרק ג'
פרק ד'
פרק ה'
פרק ו'
פרק ז'
פרק ח'
פרק ט'
פרק י'
פרק י"א
פרק י"ב
פרק י"ג
פרק י"ד
פרק ט"ו
פרק ט"ז
פרק י"ז
פרק י"ח
פרק י"ט
פרק כ'
פרק כ"א
פרק כ"ב
פרק כ"ג
פרק כ"ד
פרק כ"ה
פרק כ"ו
פרק כ"ז
פרק כ"ח
פרק כ"ט
פרק ל'
פרק ל"א
פרק ל"ב
פרק ל"ג
פרק ל"ד
פרק ל"ה
פרק ל"ו
פרק ל"ז
פרק ל"ח
פרק ל"ט
פרק מ'
פרק מ"א
פרק מ"ב
פרק מ"ג
פרק מ"ד
פרק מ"ה
פרק מ"ו
פרק מ"ז
פרק מ"ח
פרק מ"ט
פרק נ'
פרק נ"א
פרק נ"ב
פרק נ"ג
פרק נ"ד
פרק נ"ה
פרק נ"ו
פרק נ"ז
פרק נ"ח
פרק נ"ט
פרק ס'
פרק ס"א
פרק ס"ב
פרק ס"ג
פרק ס"ד
פרק ס"ה
פרק ס"ו
פרק ס"ז
פרק ס"ח
פרק ס"ט
פרק ע'
פרק ע"א
פרק ע"ב
פרק ע"ג
פרק ע"ד
פרק ע"ה
פרק ע"ו
עמידה הוא שם משותף1. יש שהוא במשמעות של קימה ועמידה: בעָמדו לפני פרעה (בראשית מ"א, 46); אם יעמֹד משה ושמואל (ירמיה ט"ו, 1); והוא עֹמד עליהם (בראשית י"ח, 8). יש שהוא במשמעות של הימנעות ועצירה: כי עמדו לא ענו עוד (איוב ל"ב, 16); ותעמֹד מִלֶּדֶת (בראשית כ"ט, 35). יש שהוא במשמעות של קביעות והתמדה: למען יעמדו ימים רבים (ירמיה ל"ב, 14); ויָכָלְתָּ עמֹד (שמות י"ח, 23); עמד טעמו בו (ירמיה מ"ח, 11), היה קבוע, התמיד ולא השתנה; וצדקתו עֹמדת לעד (תהלים קי"א, 3), קבועה ותמידית. כל עמידה שנאמרה על האל יתעלה היא במשמעות זאת האחרונה: ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים (זכריה י"ד, 4): תהיינה סיבותיו קיימות ועומדות. דבר זה יתברר לך כאשר יוזכר שיתוף השם רגל2. ובמשמעות זאת הם דבריו יתעלה אל משה: ועתה פה עֲמֹד עמדי (דברים ה', 283); אנכי עֹמֵד בין ה' וביניכם (שם, שם, 5).

המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב