החלק הראשון
 
החלק הראשון - פרק כ"ב
[האיגרת אל התלמיד]
פתיחה
פרק א'
פרק ב'
פרק ג'
פרק ד'
פרק ה'
פרק ו'
פרק ז'
פרק ח'
פרק ט'
פרק י'
פרק י"א
פרק י"ב
פרק י"ג
פרק י"ד
פרק ט"ו
פרק ט"ז
פרק י"ז
פרק י"ח
פרק י"ט
פרק כ'
פרק כ"א
פרק כ"ב
פרק כ"ג
פרק כ"ד
פרק כ"ה
פרק כ"ו
פרק כ"ז
פרק כ"ח
פרק כ"ט
פרק ל'
פרק ל"א
פרק ל"ב
פרק ל"ג
פרק ל"ד
פרק ל"ה
פרק ל"ו
פרק ל"ז
פרק ל"ח
פרק ל"ט
פרק מ'
פרק מ"א
פרק מ"ב
פרק מ"ג
פרק מ"ד
פרק מ"ה
פרק מ"ו
פרק מ"ז
פרק מ"ח
פרק מ"ט
פרק נ'
פרק נ"א
פרק נ"ב
פרק נ"ג
פרק נ"ד
פרק נ"ה
פרק נ"ו
פרק נ"ז
פרק נ"ח
פרק נ"ט
פרק ס'
פרק ס"א
פרק ס"ב
פרק ס"ג
פרק ס"ד
פרק ס"ה
פרק ס"ו
פרק ס"ז
פרק ס"ח
פרק ס"ט
פרק ע'
פרק ע"א
פרק ע"ב
פרק ע"ג
פרק ע"ד
פרק ע"ה
פרק ע"ו
בא. הביאה בלשון העברית נקבעה לבואו של בעל-חיים, כלומר, גישתו אל מקום כלשהו או אל פרט אחר: בא אחיך במרמה (בראשית כ"ז, 35). המלה נקבעה גם לכניסת בעל-חיים אל מקום כלשהו: ויבֹא יוסף הביתה (בראשית מ"ג, 26); כי תבֹאו אל הארץ (שמות י"ב, 25; ויקרא י"ט, 23; שם, כ"ג, 10; שם, כ"ה, 2). כן הושאל שם זה להופעת1 דבר שאינו גוף כלל: כי יבֹא דברך וכִבדנוך (שופטים י"ג, 17); [ויוֹשִיעֻךְ הֹבְרֵי שמים...] מאשר יבֹאו עליך (ישעיה מ"ז, 13).
הוא הושאל אפילו לגרימת הֶעְדֵּר דבר-מה: [כי טוב קִוִּיתי] ויבֹא רע [ואיחלה לאור] ויבֹא אפל (איוב ל', 26)2.
על-פי השאלה זאת אשר הושאלה לְמה שאינו גוף כלל, הושאל שם זה גם לבורא יתגדל ויתהדר, אם להופעת1 דברו ואם להופעת שכינתו. על-פי השאלה זאת נאמר: הנה אנכי בא אליך בעב הענן (שמות י"ט, 9); [ויאמר ה' אלי השער הזה סגור... ואיש לא יבֹא בו] כי ה' אלהי ישראל בא בו (יחזקאל מ"ד, 2). כל מה שדומה לזה הוא הופעת שכינה3: ובא ה' אלהי, כל קדֹשים עִמך (זכריה י"ד, 5) - הופעת דברו כלומר4 קיום הבטחותיו אשר הבטיח על-ידי נביאיו. וזהו שהוא אומר: כל קדושים עמך כאילו אומר, בפנותו אל ישראל: ובא דבר ה' אלהי על ידי כל קדושים עמך.

המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב