החלק הראשון
 
החלק הראשון - פרק כ"ג
[האיגרת אל התלמיד]
פתיחה
פרק א'
פרק ב'
פרק ג'
פרק ד'
פרק ה'
פרק ו'
פרק ז'
פרק ח'
פרק ט'
פרק י'
פרק י"א
פרק י"ב
פרק י"ג
פרק י"ד
פרק ט"ו
פרק ט"ז
פרק י"ז
פרק י"ח
פרק י"ט
פרק כ'
פרק כ"א
פרק כ"ב
פרק כ"ג
פרק כ"ד
פרק כ"ה
פרק כ"ו
פרק כ"ז
פרק כ"ח
פרק כ"ט
פרק ל'
פרק ל"א
פרק ל"ב
פרק ל"ג
פרק ל"ד
פרק ל"ה
פרק ל"ו
פרק ל"ז
פרק ל"ח
פרק ל"ט
פרק מ'
פרק מ"א
פרק מ"ב
פרק מ"ג
פרק מ"ד
פרק מ"ה
פרק מ"ו
פרק מ"ז
פרק מ"ח
פרק מ"ט
פרק נ'
פרק נ"א
פרק נ"ב
פרק נ"ג
פרק נ"ד
פרק נ"ה
פרק נ"ו
פרק נ"ז
פרק נ"ח
פרק נ"ט
פרק ס'
פרק ס"א
פרק ס"ב
פרק ס"ג
פרק ס"ד
פרק ס"ה
פרק ס"ו
פרק ס"ז
פרק ס"ח
פרק ס"ט
פרק ע'
פרק ע"א
פרק ע"ב
פרק ע"ג
פרק ע"ד
פרק ע"ה
פרק ע"ו
היציאה היא לעומת הביאה. שם זה משמש ליציאת גוף ממקום שהיה קבוע בו אל מקום אחר, בין אם הגוף הזה בעל-חיים בין אם אינו בעל-חיים: הם1 יצאו את העיר (בראשית מ"ד, 4); כי תצא אש (שמות כ"ד, 5). והושאל להופעת דבר שאינו גוף כלל: הדבר יצא מפי המלך (אסתר ז', 8); כי יצא דבר המלכה (שם, א', 17), כלומר, יפוץ הדבר; כי מציון תצא תורה (ישעיה ב', 3). וכן: השמש יצא על הארץ (בראשית י"ט, 23), כלומר, הופיע האור.
על-פי השאלה זאת הוא כל לשון יציאה אשר בא כשהוא מוסב עליו יתעלה: הנה ה' יֹצא ממקומו (ישעיה כ"ו, 21; מיכה א', 3): מופיע דברו הנסתר מעמנו עכשיו. כוונתי להיווצרות מה שנוצר לאחר שלא היה, שהרי כל דבר הנוצר מלפניו יתעלה ייוחס לדברו: בדבר ה' שמים נעשֹו וברוח פיו כל צבאם (תהלים ל"ג, 6). זאת מתוך השוואה למעשׂים הנעשׂים על-ידי מלכים, שהכלי2 שלהם לבצע את מבוקשם הוא הדיבור. אך הוא יתעלה אינו זקוק לכלי לפעול באמצעותו, אלא כל מעשׂיו ברצונו גרידא, ואין שום דיבור כלל, כפי שיוסבר3.
וכיוון שהושאלה יציאה להופעת מעשׂה ממעשׂיו, כפי שהסברנו, ואמר: הנה ה' יֹצֵא ממקומו (ישעיה כ"ו, 21; מיכה א', 3), הושאלה גם שיבה לסילוק אותו מעשׂה בהתאם לרצון4. לכן אמר: אלך אשובה5 אל מקומי (הושע ה', 15). המשמעות היא הסתלקות השכינה, אשר היתה בינינו, מאתנו, שבעקבותיה בא הֶעְדֵּר ההשגחה עלינו, כמו שאמר מתוך איום: והסתרתי פני מהם והיה לאכֹל (דברים ל"א, 17), כי כאשר נעדרת ההשגחה, הוא6 יהיה הפקר ויישאר מטרה לכל מה שעלול להתארע ולקרות. טוב ורע יהיו לו על-פי המקרה7. מה קשה האיום הזה! על זאת אמר בדרך המליצה: אלך אשובה אל מקומי.

המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב