החלק הראשון
 
החלק הראשון - פרק כ"ד
[האיגרת אל התלמיד]
פתיחה
פרק א'
פרק ב'
פרק ג'
פרק ד'
פרק ה'
פרק ו'
פרק ז'
פרק ח'
פרק ט'
פרק י'
פרק י"א
פרק י"ב
פרק י"ג
פרק י"ד
פרק ט"ו
פרק ט"ז
פרק י"ז
פרק י"ח
פרק י"ט
פרק כ'
פרק כ"א
פרק כ"ב
פרק כ"ג
פרק כ"ד
פרק כ"ה
פרק כ"ו
פרק כ"ז
פרק כ"ח
פרק כ"ט
פרק ל'
פרק ל"א
פרק ל"ב
פרק ל"ג
פרק ל"ד
פרק ל"ה
פרק ל"ו
פרק ל"ז
פרק ל"ח
פרק ל"ט
פרק מ'
פרק מ"א
פרק מ"ב
פרק מ"ג
פרק מ"ד
פרק מ"ה
פרק מ"ו
פרק מ"ז
פרק מ"ח
פרק מ"ט
פרק נ'
פרק נ"א
פרק נ"ב
פרק נ"ג
פרק נ"ד
פרק נ"ה
פרק נ"ו
פרק נ"ז
פרק נ"ח
פרק נ"ט
פרק ס'
פרק ס"א
פרק ס"ב
פרק ס"ג
פרק ס"ד
פרק ס"ה
פרק ס"ו
פרק ס"ז
פרק ס"ח
פרק ס"ט
פרק ע'
פרק ע"א
פרק ע"ב
פרק ע"ג
פרק ע"ד
פרק ע"ה
פרק ע"ו
ההליכה היא גם כן מכלל השמות שנקבעו לתנועות מסוימות מתנועות בעלי-החיים: ויעקב הלך לדרכו (בראשית ל"ב, 11). כמוהו (פסוקים) רבים.
שם זה הושאל להתפרשׂוּת גופים דקים יותר מגופי בעלי-החיים: והמים היו הלוך וחסור (שם, ח', 5); וַתִהֲלַךְ אש ארצה (שמות ט', 23). ועוד הושאל שם זה להתפרסות דבר והופעתו, אף שאינו גוף כלל. הוא אומר: קולה כנחש ילך (ירמיה מ"ו, 22), וכן הוא אומר: קול ה' אלהים מתהלך בגן (בראשית ג', 8). על הקול נאמר שהוא מתהלך. על-פי השאלה זאת היא כל לשון הליכה המוסבת על האל יתעלה. רצוני לומר שלשון זאת הושאלה למה שאינו גוף, אם להתפרשׂות דבר או לסילוק ההשגחה, אשר הדומה לו בין בעלי-החיים הוא שפונים וסרים מדבר, מה שבעלי-החיים עושים בהליכה. כשם שהוא כינה על דרך המליצה את סילוק ההשגחה הסתרת פנים באומרו: ואנכי הסתר אסתיר פני (דברים ל"א, 18), כן כינה אותה בדרך המליצה הליכה במובן של לסור ולפנות מדבר באומרו: אלך אשובה אל מקומי (הושע ה', 15).
בדבריו: ויחר אף ה' בם וילך (במדבר י"ב, 9) יש שתי המשמעויות גם יחד, דהיינו, סילוק ההשגחה, המכונה על דרך המליצה (הליכה במשמעות של) לסור ולפנות, והמשמעות של התפשטות דבר, תפוצתו והופעתו, כלומר, חרון האף הוא אשר הלך והתפרשׂ אל שניהם2. ולכן הפכה מצֹרעת כשלג (שם, י"ב, 10)3.
כן הושאל לשון הליכה להתנהגות מעולה ללא תנועת גוף כלל: והלכת בדרכיו (דברים כ"ח, 9); אחרי ה' אלהיכם תלכו (שם, י"ג, 5)4; לכו ונלכה באור ה' (ישעיה ב', 5).

המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב