החלק הראשון
 
החלק הראשון - פרק כ"ה
[האיגרת אל התלמיד]
פתיחה
פרק א'
פרק ב'
פרק ג'
פרק ד'
פרק ה'
פרק ו'
פרק ז'
פרק ח'
פרק ט'
פרק י'
פרק י"א
פרק י"ב
פרק י"ג
פרק י"ד
פרק ט"ו
פרק ט"ז
פרק י"ז
פרק י"ח
פרק י"ט
פרק כ'
פרק כ"א
פרק כ"ב
פרק כ"ג
פרק כ"ד
פרק כ"ה
פרק כ"ו
פרק כ"ז
פרק כ"ח
פרק כ"ט
פרק ל'
פרק ל"א
פרק ל"ב
פרק ל"ג
פרק ל"ד
פרק ל"ה
פרק ל"ו
פרק ל"ז
פרק ל"ח
פרק ל"ט
פרק מ'
פרק מ"א
פרק מ"ב
פרק מ"ג
פרק מ"ד
פרק מ"ה
פרק מ"ו
פרק מ"ז
פרק מ"ח
פרק מ"ט
פרק נ'
פרק נ"א
פרק נ"ב
פרק נ"ג
פרק נ"ד
פרק נ"ה
פרק נ"ו
פרק נ"ז
פרק נ"ח
פרק נ"ט
פרק ס'
פרק ס"א
פרק ס"ב
פרק ס"ג
פרק ס"ד
פרק ס"ה
פרק ס"ו
פרק ס"ז
פרק ס"ח
פרק ס"ט
פרק ע'
פרק ע"א
פרק ע"ב
פרק ע"ג
פרק ע"ד
פרק ע"ה
פרק ע"ו
שכן. ידוע שמשמעותו של פעל זה היא לחנות1: והוא שכן באלוני ממרא (בראשית י"ד, 13); ויהי בשכֹּן ישראל (שם, ל"ה, 22). זה ידוע ומפורסם. המשמעות של "לשכון" היא שמה ששוהה במקום כלשהו מתמיד באותו מקום, כי כאשר בעל-החיים מאריך לשהות במקום, בין אם זה מקום כללי בין אם מיוחד2, אומרים עליו שהוא שוכן באותו מקום, גם כאשר הוא נע בו, בלי ספק.
הפעל הושאל גם למה שאינו בעל-חיים ואף לכל עניין יציב וצמוד אל דבר אחר, כך שגם לגביו נאמרת לשון שכינה אפילו כאשר הדבר שאליו העניין צמוד אינו מקום וכאשר העניין אינו בעל-חיים. הוא אמר: [יֹאבד יום אִוָּלֶד בו...] תשכָּן עליו עננה (איוב ג', 3-5). אין ספק שהעננה אינה בעל-חיים, והיום אינו גוף כלל אלא הוא חלק של זמן.
על-פי השאלה זאת הושאל (פעל זה) לגבי האל יתעלה, כלומר, לגבי התמדת שכינתו או השגחתו במקום כלשהו שבו היא התמידה או לגבי כל דבר שהתמידה עליו ההשגחה. לכן נאמר: וישכֹּן כבוד ה' (שמות כ"ד, 16); ושכנתי בתוך בני ישראל (שם, כ"ט, 45); ורצון שכְני סנה (דברים ל"ג, 16). כל מה שמופיע מן הפעל הזה כשהוא מוסב על האל הוא במשמעות ששכינתו, כלומר, אורו הנברא3, מתמידה במקום, או שההשגחה על דבר-מה מתמידה. כל מקום לפי עניינו.


המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב