החלק הראשון
 
החלק הראשון - פרק ל"א
[האיגרת אל התלמיד]
פתיחה
פרק א'
פרק ב'
פרק ג'
פרק ד'
פרק ה'
פרק ו'
פרק ז'
פרק ח'
פרק ט'
פרק י'
פרק י"א
פרק י"ב
פרק י"ג
פרק י"ד
פרק ט"ו
פרק ט"ז
פרק י"ז
פרק י"ח
פרק י"ט
פרק כ'
פרק כ"א
פרק כ"ב
פרק כ"ג
פרק כ"ד
פרק כ"ה
פרק כ"ו
פרק כ"ז
פרק כ"ח
פרק כ"ט
פרק ל'
פרק ל"א
פרק ל"ב
פרק ל"ג
פרק ל"ד
פרק ל"ה
פרק ל"ו
פרק ל"ז
פרק ל"ח
פרק ל"ט
פרק מ'
פרק מ"א
פרק מ"ב
פרק מ"ג
פרק מ"ד
פרק מ"ה
פרק מ"ו
פרק מ"ז
פרק מ"ח
פרק מ"ט
פרק נ'
פרק נ"א
פרק נ"ב
פרק נ"ג
פרק נ"ד
פרק נ"ה
פרק נ"ו
פרק נ"ז
פרק נ"ח
פרק נ"ט
פרק ס'
פרק ס"א
פרק ס"ב
פרק ס"ג
פרק ס"ד
פרק ס"ה
פרק ס"ו
פרק ס"ז
פרק ס"ח
פרק ס"ט
פרק ע'
פרק ע"א
פרק ע"ב
פרק ע"ג
פרק ע"ד
פרק ע"ה
פרק ע"ו
דע כי יש מושׂאי-השׂגה אשר בכוחו וטבעו של השׂכל האנושי להשׂיגם. אך יש במציאות נמצאים ודברים אשר אין בשום פנים בטבעו להשׂיגם, אף לא בעקיפין, אלא שערי השׂגתם סתומים בעדו. יש במציאות דברים שהשׂכל משיג מהם היבט אחד ואינו יודע היבטים אחרים. מהיותו משיג לא מתחייב שישיג כל דבר, כמו שיש השׂגות אשר החושים יכולים להשׂיגן, אך לא מכל מרחק שיהיה. וכן יתר הכוחות הגופניים. שכן יש אדם שבכוחו לשאת, למשל, שני קנטרים1 ואין בכוחו לשאת עשׂרה. ההבדל בין פרטי המין2 בהשׂגות אלה של החושים ושל שאר כוחות הגוף ברור וגלוי לכל האנשים. אבל יש לדבר גבול, ואין הוא נמשך לכל מרחק שיהיה ולכל מידה שתהיה.
ממש כך הוא דין ההשׂגות השׂכליות האנושיות. פרטי המין2 שונים לגביהן זה מזה שוני רב, ואף זה ברור וגלוי לבעלי החוכמה; עד כדי כך שאדם אחד יקיש עניין מסוים בעצמו מתוך עיונו, ואדם אחר לא יוכל להבין אותו עניין לעולם, אפילו מסבירים לו זאת בכל ביטוי ובכל משל. תארך התקופה כאשר תארך, דעתו3 לא תחדור לעניין בשום פנים. דעתו תירתע מלהבינו.
אך גם אותו הבדל אינו ללא סוף4. אלא בלי ספק יש לשׂכל האנושי גבול, אשר שם הוא נעצר. יש דברים שמתברר לאדם שאי-אפשר להשׂיגם, והוא לא ירגיש את נפשו משתוקקת לדעת אותם, מכיוון שהוא חש שזה נמנע ושאין שער שבעדו יוכל להיכנס ולהגיע לכך, כגון שאין אנו יודעים את מספר כוכבי השמים, ואם מספרם זוג או פרט; וכגון שאין אנו יודעים את מספר מיני בעלי-החיים, המתכות והצמחים וכיוצא בזה5.
אך יש דברים אשר האדם מרגיש שתשוקתו להשׂיגם (בדעתו) גדולה. השתלטות השׂכל לבקש את מהותם האמיתית ולחקור אותם מצויה בכל קבוצת אנשים בעלי עיון ובכל זמן. על אודות דברים אלה מרובות הדעות, מתגלעת מחלוקת בין המעיינים, וספקות מתעוררים בגלל דבקות השׂכל בהשׂגת הדברים האלה, כלומר, התשוקה אליהם, ומפני שכּל אחד חושב שהוא מצא דרך לדעת בה את המהות האמיתית של הדבר. אך אין בכוחו של השׂכל האנושי להביא הוכחה מופתית לכך. כי כל דבר הידוע על סמך הוכחה מופתית - אין לגביו מחלוקת, התמודדות או סרבנות, אלא מצד בור אשר מגלה אותה עיקשות הקרויה "התעקשות לנוכח המוכח"6, כגון שאתה מוצא אנשים אשר סירבו בעקשנות לקבל שהארץ כדורית ושהגלגל סובב7 וכיוצא בזה. הללו אינם נוגעים לענייננו. דברים אלה, שהתעוררה לגביהם מבוכה, רבים מאוד בעניינים המטפיסיים, מעטים בעניינים הפיסיקליים, ונעדרים בעניינים המתמטיים8.
אלכסנדר מאפרודיסיאס9 אמר שסיבות המחלוקת בדברים הן שלוש: האחת - אהבת השלטון וההשתלטות המונעות את האדם מן האמת כפי שהיא; השנייה - דקות הדבר המושג בעצמו, עומקו וקשי השׂגתו; והשלישית - בורותו של המשיג ואי-יכולתו להשׂיג מה שאפשר להשׂיג. כך ציין אלכסנדר. בזמננו יש סיבה רביעית שהוא לא ציין אותה, מכיוון שאצלם היא לא היתה, והיא: ההרגל10 והחינוך, כי לאדם יש בטבעו אהבה ונטייה אל מה שהוא מורגל אליו; עד שאתה רואה את בני המדבר כפי שהם פרועים, נעדרי תענוגות ולחמם צר11, סולדים מן הערים ואינם נהנים מהנאותיהן, ומעדיפים את התנאים הרעים שאליהם הם רגילים על מצבים טובים שאין הם רגילים אליהם. נפשם לא תסכון לשכון בארמונות, ללבוש בגדי משי, להתענג במרחץ ולמשוח עצמם בשמן ובבשמים. כן קורה לאדם שיאהב את הדעות שהוא מורגל אצלן ונתחנך עליהן, ויגן עליהן, וירגיש זרות כלפי דעות אחרות ודחייה מפניהן.
גם בשל הסיבה הזאת עיוור האדם מלהשׂיג את האמיתות והוא נוטה אל מה שהוא מורגל אליו, כמו שקרה להמון לגבי ההגשמה ובעניינים מטפיסיים רבים, כפי שנסביר כל זאת12, מכיוון שהורגלו וחונכו על-פי ספרים, אשר נקבעו בלבם הערצה כלפיהם ואמונה בהם, אשר פשטיהם מצביעים על הגשמה ועל דמיונות חסרי-שחר, אלא שנאמרו על דרך המשל והחידה13. זה היה מסיבות שעוד אזכיר14.
אל תחשוב, שמה שאמרנו על קוצר השׂגת השׂכל האנושי, ושיש לו גבול אשר בו הוא נעצר, הם דברים שנאמרו על-פי התורה. אלא זהו דבר אשר אמרו אותו הפילוסופים והשׂיגו אותו השׂגה נכונה מבלי להתחשב באסכולה או בדעה. וזהו דבר נכון אשר לא יטיל בו ספק אלא מי שאינו יודע את הדברים שהוכחו הוכחה מופתית. את הפרק הזה הקדמנו רק כהכנה למה שיבוא אחריו.


המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב