החלק הראשון
 
החלק הראשון - פרק ל"ט
[האיגרת אל התלמיד]
פתיחה
פרק א'
פרק ב'
פרק ג'
פרק ד'
פרק ה'
פרק ו'
פרק ז'
פרק ח'
פרק ט'
פרק י'
פרק י"א
פרק י"ב
פרק י"ג
פרק י"ד
פרק ט"ו
פרק ט"ז
פרק י"ז
פרק י"ח
פרק י"ט
פרק כ'
פרק כ"א
פרק כ"ב
פרק כ"ג
פרק כ"ד
פרק כ"ה
פרק כ"ו
פרק כ"ז
פרק כ"ח
פרק כ"ט
פרק ל'
פרק ל"א
פרק ל"ב
פרק ל"ג
פרק ל"ד
פרק ל"ה
פרק ל"ו
פרק ל"ז
פרק ל"ח
פרק ל"ט
פרק מ'
פרק מ"א
פרק מ"ב
פרק מ"ג
פרק מ"ד
פרק מ"ה
פרק מ"ו
פרק מ"ז
פרק מ"ח
פרק מ"ט
פרק נ'
פרק נ"א
פרק נ"ב
פרק נ"ג
פרק נ"ד
פרק נ"ה
פרק נ"ו
פרק נ"ז
פרק נ"ח
פרק נ"ט
פרק ס'
פרק ס"א
פרק ס"ב
פרק ס"ג
פרק ס"ד
פרק ס"ה
פרק ס"ו
פרק ס"ז
פרק ס"ח
פרק ס"ט
פרק ע'
פרק ע"א
פרק ע"ב
פרק ע"ג
פרק ע"ד
פרק ע"ה
פרק ע"ו
לב הוא שם משותף. הוא שם ללב, האיבר אשר בו עקרון החיים של כל בעל-לב1: ויתקעם בלב אבשלום (שמואל ב', י"ח, 14). ומכיוון שאיבר זה הוא באמצע הגוף הושאל לאמצע של כל דבר: עד לב השמים (דברים ד', 11); לבת אש (שמות ג', 2).
כמו כן הוא שם למחשבה2: לא לבי הלך (מלכים ב', ה', 26), כלומר, הייתי נוכח במחשבתי בשעה שקרה כך וכך. על-פי משמעות זאת נאמר: ולא תתורו אחרי לבבכם (במדבר ט"ו, 39), כלומר, בעקבות מחשבותיכם; אשר לבבו פֹנה היום (דברים כ"ט, 17), מחשבתו סרה.
לב הוא גם שם לדעה: כל שארית ישראל לב אחד להמליך את דוד (דברי הימים א', י"ב, 39), כלומר, בדעה אחת. וכן דבריו: ואוִילים בַּחֲסַר לב ימותו (משלי י', 21). וכוונתו: בדעה פגומה3. כן דבריו: לא יחרף לבבי מימי (איוב כ"ז, 6) פירושם: לא סטתה דעתי ולא סרה מן הדבר הזה4. כי ראשית הדברים: בצדקתי החזקתי ולא ארפה לא יחרף לבבי מימי (שם). ומן המשמעות של יחרף נגזרים לדעתי דבריו: שפחה נחרפת לאיש (ויקרא י"ט, 20), קרוב לערבית "מנחרפה'"5, דהיינו, סרה מקניין העבדות לקניין הנישואין.
לב הוא גם שם לרצון: ונתתי לכם רֹעים כלבי (ירמיה ג', 15); היש את לבבך ישר כאשר לבבי (מלכים ב', י', 15), כלומר, רצונך כרצוני ליושר. יש ששם זה יושאל לאל על-פי משמעות זו: כאשר בלבבי ובנפשי יעשֹה (שמואל א', ב', 35), פירושו: יעשׂה בהתאם לרצוני. והיו עיני ולבי שם כל הימים (מלכים א', ט', 3) - השגחתי ורצוני.
לב הוא גם שם לשׂכל: ואיש נבוב ילבב (איוב י"א, 12) - ישכיל. וכן: לב חכם לימינו (קהלת י', 2) - שׂכלו בדברים השלמים. זה תדיר. על-פי משמעות זו הושאל לאל בכל מקום, כלומר, בהיותו מורה על השׂכל, למעט חריגים, שכן יש שהוא מורה בו על הרצון. כל מקום לפי עניינו. וכן: והשבֹת אל לבבך (דברים ד', 39); ולא ישיב אל לבו (ישעיה מ"ד, 19). כל הדומה לזה כולו בחינת שׂכל, כמה שאמר: ולא נתן ה' לכם לב לדעת (דברים כ"ט, 3) כמו אתה הָראית לדעת (שם, ד', 35).
דבריו: ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך (שם, ו', 5) פירושם לדעתי "בכל כוחות לבבך", דהיינו, כוחות הגוף כולם, כי הלב התחלה ועיקרון לכל. המטרה היא שתעשׂה את השׂגתו לתכלית כל מעשׂיך כולם, כפי שביארנו בפירוש המשנה6 ובמשנה תורה7.


המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב