החלק הראשון
 
החלק הראשון - פרק מ'
[האיגרת אל התלמיד]
פתיחה
פרק א'
פרק ב'
פרק ג'
פרק ד'
פרק ה'
פרק ו'
פרק ז'
פרק ח'
פרק ט'
פרק י'
פרק י"א
פרק י"ב
פרק י"ג
פרק י"ד
פרק ט"ו
פרק ט"ז
פרק י"ז
פרק י"ח
פרק י"ט
פרק כ'
פרק כ"א
פרק כ"ב
פרק כ"ג
פרק כ"ד
פרק כ"ה
פרק כ"ו
פרק כ"ז
פרק כ"ח
פרק כ"ט
פרק ל'
פרק ל"א
פרק ל"ב
פרק ל"ג
פרק ל"ד
פרק ל"ה
פרק ל"ו
פרק ל"ז
פרק ל"ח
פרק ל"ט
פרק מ'
פרק מ"א
פרק מ"ב
פרק מ"ג
פרק מ"ד
פרק מ"ה
פרק מ"ו
פרק מ"ז
פרק מ"ח
פרק מ"ט
פרק נ'
פרק נ"א
פרק נ"ב
פרק נ"ג
פרק נ"ד
פרק נ"ה
פרק נ"ו
פרק נ"ז
פרק נ"ח
פרק נ"ט
פרק ס'
פרק ס"א
פרק ס"ב
פרק ס"ג
פרק ס"ד
פרק ס"ה
פרק ס"ו
פרק ס"ז
פרק ס"ח
פרק ס"ט
פרק ע'
פרק ע"א
פרק ע"ב
פרק ע"ג
פרק ע"ד
פרק ע"ה
פרק ע"ו
רוח הוא שם משותף. הוא שם לאוויר, כלומר, ליסוד מארבעת היסודות1: ורוח אלהים מרחפת (בראשית א', 2).
והוא גם שם לרוח הנושבת: ורוח הקדים נשֹא את הארבה (שמות י', 13); רוח ים (שם, שם, 19), וזה תדיר. והוא גם שם לרוח החיים: רוח הולך ולא ישוב (תהלים ע"ח, 39); אשר בו רוח חיים (בראשית ז', 15).
כן הוא שם הדבר הנשאר מן האדם אחרי המוות, אשר אין הכליון דבק בו: והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה (קהלת י"ב, 7).
הוא גם שם השפע השׂכלי האלוהי השופע על הנביאים ואז הם מתנבאים בו, כפי שנבאר לך כאשר נדון בנבואה כפי מה שראוי להזכיר בספר זה2: ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם (במדבר י"א, 17); ויהי כנוח עליהם הרוח (שם, שם, 25); רוח ה' דיבר בי (שמואל ב', כ"ג, 2). וזה תדיר.
רוח הוא גם כן שם למטרה ולרצון: כל רוחו יוציא כסיל (משלי כ"ט, 11) - מטרתו ורצונו. וכיוצא בו: וְנָבְקָה רוח מצרים בקרבו ועצתו אבלע (ישעיה י"ט, 3): הוא אומר: מטרותיה (של מצרים) תפוצנה לכל עבר והנהגתה תסתתר. וכיוצא בו: מי תִכן את רוח ה' ואיש עצתו יודיענו (ישעיה מ', 13), כלומר, מי הוא היודע את סדר רצונו או המשיג כיצד היא הנהגתו את המציאות ויודיענה לנו, כפי שנסביר בפרקים על אודות ההנהגה שיבואו להלן3.
אם כן, כל רוח המיוחסת לאל עניינה המשמעות החמישית4. ולעתים עניינה המשמעות האחרונה שהיא הרצון, כפי שביארנו. יש לבארה בכל מקום לפי ההקשר.


המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב