החלק הראשון
 
החלק הראשון - פרק מ"ג
[האיגרת אל התלמיד]
פתיחה
פרק א'
פרק ב'
פרק ג'
פרק ד'
פרק ה'
פרק ו'
פרק ז'
פרק ח'
פרק ט'
פרק י'
פרק י"א
פרק י"ב
פרק י"ג
פרק י"ד
פרק ט"ו
פרק ט"ז
פרק י"ז
פרק י"ח
פרק י"ט
פרק כ'
פרק כ"א
פרק כ"ב
פרק כ"ג
פרק כ"ד
פרק כ"ה
פרק כ"ו
פרק כ"ז
פרק כ"ח
פרק כ"ט
פרק ל'
פרק ל"א
פרק ל"ב
פרק ל"ג
פרק ל"ד
פרק ל"ה
פרק ל"ו
פרק ל"ז
פרק ל"ח
פרק ל"ט
פרק מ'
פרק מ"א
פרק מ"ב
פרק מ"ג
פרק מ"ד
פרק מ"ה
פרק מ"ו
פרק מ"ז
פרק מ"ח
פרק מ"ט
פרק נ'
פרק נ"א
פרק נ"ב
פרק נ"ג
פרק נ"ד
פרק נ"ה
פרק נ"ו
פרק נ"ז
פרק נ"ח
פרק נ"ט
פרק ס'
פרק ס"א
פרק ס"ב
פרק ס"ג
פרק ס"ד
פרק ס"ה
פרק ס"ו
פרק ס"ז
פרק ס"ח
פרק ס"ט
פרק ע'
פרק ע"א
פרק ע"ב
פרק ע"ג
פרק ע"ד
פרק ע"ה
פרק ע"ו
כנף הוא שם משותף. רוב שיתופו מצד ההשאלה. בראשיתה נקבעה המלה לאֶברה של בעל-החיים המתעופף: כל צפור כנף אשר תעוף בשמים (דברים ד', 17). אחרי-כן הושאל השם לקצות הבגדים ופינותיהם: על ארבע כנפות כסותך (שם, כ"ב, 12). כן הושאל לקצוות ארץ היישוב ושוליה הרחוקים ממקומותינו: לאחוז בכנפות הארץ (איוב ל"ח, 13); מכנף הארץ זמירֹת שמענו (ישעיה כ"ד, 16). אבן ג'נאח1 אמר שהוא יבוא גם כן במשמעות סתר2 קרוב לערבית אשר בה אומרים "כנפת אלשי"3 בהוראת "הסתרתי אותו"4 והוא אמר, בפרשו את הפסוק ולא יִכָּנֵף עוד מוריך (ישעיה ל', 20): "לא ייסתר ממך מאירך5 ולא ייחבא". זהו פירוש יפה; וממנו6 לדעתי ולא יגלה כנף אביו (דברים כ"ג, 1): לא יגלה סתר אביו, וכן: ופרשת כנפיך על אמתך (רות ג', 9) פירושו לדעתי: פרושׂ את הגנתך על שפחתך. על-פי משמעות זו הושאלה, לדעתי, כנף לבורא יתעלה וכן למלאכים, שהרי אין המלאכים בעלי גופים לדעתנו, כפי שאסביר7. לכן דבריו: אשר באת לחסות תחת כנפיו (רות ב', 12) פירושם: אשר באת למצוא מחסה תחת הגנתו. וכן כל כנף הנאמרת לגבי המלאכים פירושה סתר. התבונן נא בדבריו: בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה רגליו (ישעיה ו', 2), שסיבת מציאותו, כלומר, של המלאך, מסותרת וחבויה מאוד, והיא פניו. וכן הדברים אשר הוא, כלומר, המלאך, הוא סיבתם הם רגליו, כאשר ביארנו לגבי השם המשותף רגל8, אף הם חבויים, שכן מעשׂי השׂכלים9 חבויים. רושמם אינו ניכר אלא לאחר תרגול. זאת משתי סיבות, מצדם ומצדנו. כוונתי לחולשת ההשׂגה שלנו ולקושי להשׂיג את הנבדל10 מצד אמיתו11. ואשר לדבריו ובשתים יעופף, אסביר בפרק נפרד12 בגלל איזה עניין יוחסה תנועת התעופפות למלאכים.

המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב