החלק הראשון
 
החלק הראשון - פרק מ"ד
[האיגרת אל התלמיד]
פתיחה
פרק א'
פרק ב'
פרק ג'
פרק ד'
פרק ה'
פרק ו'
פרק ז'
פרק ח'
פרק ט'
פרק י'
פרק י"א
פרק י"ב
פרק י"ג
פרק י"ד
פרק ט"ו
פרק ט"ז
פרק י"ז
פרק י"ח
פרק י"ט
פרק כ'
פרק כ"א
פרק כ"ב
פרק כ"ג
פרק כ"ד
פרק כ"ה
פרק כ"ו
פרק כ"ז
פרק כ"ח
פרק כ"ט
פרק ל'
פרק ל"א
פרק ל"ב
פרק ל"ג
פרק ל"ד
פרק ל"ה
פרק ל"ו
פרק ל"ז
פרק ל"ח
פרק ל"ט
פרק מ'
פרק מ"א
פרק מ"ב
פרק מ"ג
פרק מ"ד
פרק מ"ה
פרק מ"ו
פרק מ"ז
פרק מ"ח
פרק מ"ט
פרק נ'
פרק נ"א
פרק נ"ב
פרק נ"ג
פרק נ"ד
פרק נ"ה
פרק נ"ו
פרק נ"ז
פרק נ"ח
פרק נ"ט
פרק ס'
פרק ס"א
פרק ס"ב
פרק ס"ג
פרק ס"ד
פרק ס"ה
פרק ס"ו
פרק ס"ז
פרק ס"ח
פרק ס"ט
פרק ע'
פרק ע"א
פרק ע"ב
פרק ע"ג
פרק ע"ד
פרק ע"ה
פרק ע"ו
עין הוא שם משותף1. הוא שם עין המים: על עין המים במדבר (בראשית ט"ז, 7). והוא שם העין הרואה: עין תחת עין (שמות כ"א, 24; ויקרא כ"ד, 20) והוא שם ההשגחה. הוא אמר על אודות ירמיה: קחנו ועיניך שים עליו (ירמיה ל"ט, 12), שפירושו "שים השגחתך עליו".
על-פי השאלה זאת הוא נאמר לגבי האל בכל מקום: והיו עיני ולבי שם כל הימים (מלכים א', ט', 3) השגחתי ומטרתי, כפי שאמרנו קודם2; תמיד עיני ה' אלהיך בה (דברים י"א, 12): השגחתו עליה, עיני ה' המה משוטטות3: השגחתו מקיפה את כל אשר בארץ גם כן, כפי שיוזכר בפרקים שיבואו בעניין ההשגחה4.
כאשר מצטרף ל"עיניים" ביטוי של ראִיה או חזיה, כגון: פקח עיניך וראה (דניאל ט', 18); עיניו יחזו (תהלים י"א, 4), אזי משמעות כל זאת ההשׂגה השׂכלית, ולא השׂגה חושית, שכן כל תחושה היא היפעלות וקבלת-רושם, כפי שאתה יודע, והוא יתעלה פועל ואינו נפעל, כפי שאסביר5.


המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב