החלק הראשון
 
החלק הראשון - פרק מ"ה
[האיגרת אל התלמיד]
פתיחה
פרק א'
פרק ב'
פרק ג'
פרק ד'
פרק ה'
פרק ו'
פרק ז'
פרק ח'
פרק ט'
פרק י'
פרק י"א
פרק י"ב
פרק י"ג
פרק י"ד
פרק ט"ו
פרק ט"ז
פרק י"ז
פרק י"ח
פרק י"ט
פרק כ'
פרק כ"א
פרק כ"ב
פרק כ"ג
פרק כ"ד
פרק כ"ה
פרק כ"ו
פרק כ"ז
פרק כ"ח
פרק כ"ט
פרק ל'
פרק ל"א
פרק ל"ב
פרק ל"ג
פרק ל"ד
פרק ל"ה
פרק ל"ו
פרק ל"ז
פרק ל"ח
פרק ל"ט
פרק מ'
פרק מ"א
פרק מ"ב
פרק מ"ג
פרק מ"ד
פרק מ"ה
פרק מ"ו
פרק מ"ז
פרק מ"ח
פרק מ"ט
פרק נ'
פרק נ"א
פרק נ"ב
פרק נ"ג
פרק נ"ד
פרק נ"ה
פרק נ"ו
פרק נ"ז
פרק נ"ח
פרק נ"ט
פרק ס'
פרק ס"א
פרק ס"ב
פרק ס"ג
פרק ס"ד
פרק ס"ה
פרק ס"ו
פרק ס"ז
פרק ס"ח
פרק ס"ט
פרק ע'
פרק ע"א
פרק ע"ב
פרק ע"ג
פרק ע"ד
פרק ע"ה
פרק ע"ו
שמע הוא ביטוי משותף. יש שהוא במשמעות שמיעה, ויש שהוא במשמעות קבלה וציות. במשמעות שמיעה: [ושם אלהים אחרים לא תזכירו] לא ישמע על פיך (שמות כ"ג, 13); והקֹל נשמע בית פרעה (בראשית מ"ה, 16). זה תדיר.
תדיר באותה מידה שמע במשמעות קבלה וציות: [וידבר משה כן אל בני ישראל] ולא שמעו אל משה [מקֹצר רוח ומעבודה קשה] (שמות ו', 9); אם ישמעו ויעבֹדו [יכלו ימיהם בטוב, ושניהם בנעימים] (איוב ל"ו, 11); ולכם הנשמע [לעשֹוֹת את כל הרעה הגדולה הזאת, למעֹל באלהינו להושיב נשים נכריות?] (נחמיה י"ג, 27); [כל איש אשר ימרה את פיך] ולא ישמע את דבריך [לכל אשר תצַוֶּנו, יומת] (יהושע א', 18).
יש שהוא במשמעות ידיעה והכרה: גוי אשר לא תשמע לשונו (דברים כ"ח, 49) פירושו: לא תדע את דיבורו.
לכן כל ביטוי של שמיעה הבא מוסב על האל יתעלה1, כאשר פשט הכתוב הוא שהוא במשמעות הראשונה2, הרי הוא מביע השׂגה, והוא במשמעות השלישית3: וישמע ה' [ויחר אפו] (במדבר י"א, 1)4; בשמעו את תלֻנֹתיכם (שמות ט"ז, 7) כל זה השׂגה של ידיעה.
אך כאשר פשט הכתוב מורה5 שהוא מן המשמעות השנייה6, הרי הוא מבטא שהוא יתעלה נענה לתפילת המתפלל, או לא נענה לתפילתו: [כי אם צעק יצעק אלי] שמֹע אשמע צעקתו (שם, כ"ב, 22); [והיה כי יצעק אלי] ושמעתי, כי חנון אני (שם, שם, 26); הטה ה' אזנך ושמע (מלכים ב', י"ט, 16); ולא שמע ה' בקֹלכם ולא האזין אליכם (דברים א', 45); גם כי תרבו תפילה, אינני שוֹמע (ישעיה א', 15); [ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רינה ותפילה ואל תפגע בי] כי אינני שוֹמע אֹתך (ירמיה ז', 16), וזה תדיר.
על ההשאלות והדימויים האלה עוד יבואו דברים שירוו את צמאונך ויבהירו את ספקך, ויתברר לך פירושם כולם עד שלא יישאר קושי לגבי דבר מהם.


המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב