החלק הראשון
 
החלק הראשון - פרק נ"א
[האיגרת אל התלמיד]
פתיחה
פרק א'
פרק ב'
פרק ג'
פרק ד'
פרק ה'
פרק ו'
פרק ז'
פרק ח'
פרק ט'
פרק י'
פרק י"א
פרק י"ב
פרק י"ג
פרק י"ד
פרק ט"ו
פרק ט"ז
פרק י"ז
פרק י"ח
פרק י"ט
פרק כ'
פרק כ"א
פרק כ"ב
פרק כ"ג
פרק כ"ד
פרק כ"ה
פרק כ"ו
פרק כ"ז
פרק כ"ח
פרק כ"ט
פרק ל'
פרק ל"א
פרק ל"ב
פרק ל"ג
פרק ל"ד
פרק ל"ה
פרק ל"ו
פרק ל"ז
פרק ל"ח
פרק ל"ט
פרק מ'
פרק מ"א
פרק מ"ב
פרק מ"ג
פרק מ"ד
פרק מ"ה
פרק מ"ו
פרק מ"ז
פרק מ"ח
פרק מ"ט
פרק נ'
פרק נ"א
פרק נ"ב
פרק נ"ג
פרק נ"ד
פרק נ"ה
פרק נ"ו
פרק נ"ז
פרק נ"ח
פרק נ"ט
פרק ס'
פרק ס"א
פרק ס"ב
פרק ס"ג
פרק ס"ד
פרק ס"ה
פרק ס"ו
פרק ס"ז
פרק ס"ח
פרק ס"ט
פרק ע'
פרק ע"א
פרק ע"ב
פרק ע"ג
פרק ע"ד
פרק ע"ה
פרק ע"ו
יש במציאות דברים רבים ברורים ומְחֻוָּרים. מהם מושׂכלות ראשונים1, ומוחשות, ומהם קרובים לאלה. אִילו הניחו לאדם כמות שהוא, לא היה זקוק לראיה עליהם, כגון מציאות תנועה, מציאות יכולת לאדם, ההתהוות והכליון הנראים-לעין, וטבעיהם של הדברים הנגלים לחוש, כגון חום האש, קור המים וכיוצא בהם דברים רבים. אולם מכיוון שצצו דעות מוזרות אם מצד מי שטעה, אם מצד מי שהתכוון לכך בשל עניין כלשהו וחלק בכך על טבע המציאות והכחיש דבר מוחש או רצה לעורר דמיון-שווא שנמצא מה שאינו נמצא - נאלצו חכמים להביא ראיות לקיום דברים גלויים אלה ולהפריך אותם דברים משוערים, כפי שאנו רואים שאריסטו מביא ראיות לקיום התנועה מכיוון שהוכחשה2 ומוכיח בהוכחה מופתית את אי-קיום האטום, מכיוון שקבעו שהוא נמצא3.
כגון זה שלילת תוארי העצמוּת מן האל יתעלה. כי הדבר הוא מושׂכל ראשון4, שכן התואר נבדל מעצמוּתו של המתואר והוא מצב5 כלשהו של העצמוּת ומכאן שהוא מקרה6.
אִילו התואר היה (זהה עם) עצמוּת המתואר אזי התואר היה חזרה בדיבור בלבד, כאילו אמרת "האדם הוא האדם", או הסבר של שם, כאילו אמרת "האדם הוא החי המדבר"7, שהרי החי המדבר הוא עצמוּת האדם ואמיתתו8, ואין עניין שלישי, זולת "חי" ו"מדבר", שהוא האדם, שהוא המתואר בחיים ובדיבור9, אלא תואר זה10 אינו אלא הסבר של שם ולא יותר, כאילו אמרת: "הדבר אשר אני קורא לו בשם 'אדם' הוא הדבר המורכב מחיים ומדיבור9 ".
מכאן ברור כי תואר יכול להיות רק אחד משני דברים: או שהוא עצמוּת המתואר, ואז הוא הסבר של שם; ואיננו שוללים זאת לגבי האל מן הבחינה הזאת אלא מבחינה אחרת, כפי שיתברר11; או שהתואר אינו המתואר, אלא עניין הנוסף על המתואר, מה שגורם לכך שתואר זה יהיה מקרה6 לעצמוּת זו. ובכך ששוללים את השם "מקרה" מתוארי הבורא12, אין משמעות (שם זה) נשללת, שכן כל עניין הנוסף על העצמוּת דבק בה ואינו משלים את אמיתתה13, וזאת היא המשמעות של "מקרה".
נוסף לכך, אִילו היו התארים רבים, היה נובע מכך קיום דברים קדומים רבים14. אולם אין ייחוד15 כלל אלא כאשר מאמינים בעצמוּת אחת פשוטה שאין בה מורכבות ולא ריבוי של עניינים, אלא עניין אחד אשר מכל הבחינות שתסתכל בו ומכל ההיבטים שתתבונן בו - תמצא אותו אחד בלתי מתחלק לשני עניינים בשום פנים ואופן ואין בו ריבוי לא מחוץ לדעת16 ולא בדעת, כפי שעוד יוכח הוכחה מופתית בספר זה17.
אנשים מקרב העוסקים בעיון הגיעו לידי כך שאמרו שתאריו יתעלה אינם עצמוּתו ואינם דבר שמחוץ לעצמוּתו18. וזה כמו שאחרים אומרים "המצבים"19 - ובכך הם מתכוונים לעניינים הכלליים20 - "אינם נמצאים ולא נעדרים"21; וכמו שאחרים אומרים "העצם הבודד22 אינו בְמקום אך הוא תופשׂ תחום"23 ו"האדם אין לו פעולה כלל, אבל יש לו קניין"24. אלה כולם דיבורים אשר רק נאמרים, הם נמצאים במבטא שפתיים ולא בדעת25, על אחת כמה וכמה אין להם מציאות מחוץ לדעת26. אולם, כפי שיודע אתה, ויודע כל מי שאינו מוליך את עצמו שולל, (קביעות אלה) מוגנות באמצעות הכברת מלים ומשלים מסַלפים, ומאומתות על-ידי צוויחה וגינויים ומינים רבים ומורכבים של דיאלקטיקה וסופיסטיקה. כאשר האומר אותם והטוען להם בדרכים אלה חוזר בינו לבין עצמו אל אמונתו27 - לא ימצא אלא מבוכה וקוצר-יד, מכיוון שהוא רוצה להמציא מה שאינו נמצא, ולברוא אמצע בין שני הפכים אשר אין ביניהם אמצע. וכי יש אמצע בין נמצא ולא נמצא28? או שמא יש אמצע בין היות שני דברים זהים או שונים זה מזה? מה שהצריך זאת היא אותה התחשבות בדמיונות שדיברנו עליה, וכן מה שמציירים29 תמיד שכּל הגופים הנמצאים הם עצמויות כלשהן ולכל עצמוּת מהן יש תארים בהכרח. מעולם לא מצאנו30 עצמוּת גוף מעורטלת במציאותה, וללא תארים. את הדמיון הזה המשיכו וסברו שהוא יתעלה מורכב אף הוא מעניינים שונים: עצמוּתו והעניינים הנוספים על העצמוּת. היו אנשים שהמשיכו השוואה זאת והאמינו שהוא גוף בעל תארים. והיו אנשים שהתעלו על מדרגה שפלה זו, שללו את הגוף, אך השאירו את התארים.
את כל זאת חייבה ההליכה בעקבות פשטי ספרי ההתגלות, כפי שאסביר בפרקים שיבואו על אודות עניינים אלה31.

המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב