החלק הראשון
 
החלק הראשון - פרק נ"ה
[האיגרת אל התלמיד]
פתיחה
פרק א'
פרק ב'
פרק ג'
פרק ד'
פרק ה'
פרק ו'
פרק ז'
פרק ח'
פרק ט'
פרק י'
פרק י"א
פרק י"ב
פרק י"ג
פרק י"ד
פרק ט"ו
פרק ט"ז
פרק י"ז
פרק י"ח
פרק י"ט
פרק כ'
פרק כ"א
פרק כ"ב
פרק כ"ג
פרק כ"ד
פרק כ"ה
פרק כ"ו
פרק כ"ז
פרק כ"ח
פרק כ"ט
פרק ל'
פרק ל"א
פרק ל"ב
פרק ל"ג
פרק ל"ד
פרק ל"ה
פרק ל"ו
פרק ל"ז
פרק ל"ח
פרק ל"ט
פרק מ'
פרק מ"א
פרק מ"ב
פרק מ"ג
פרק מ"ד
פרק מ"ה
פרק מ"ו
פרק מ"ז
פרק מ"ח
פרק מ"ט
פרק נ'
פרק נ"א
פרק נ"ב
פרק נ"ג
פרק נ"ד
פרק נ"ה
פרק נ"ו
פרק נ"ז
פרק נ"ח
פרק נ"ט
פרק ס'
פרק ס"א
פרק ס"ב
פרק ס"ג
פרק ס"ד
פרק ס"ה
פרק ס"ו
פרק ס"ז
פרק ס"ח
פרק ס"ט
פרק ע'
פרק ע"א
פרק ע"ב
פרק ע"ג
פרק ע"ד
פרק ע"ה
פרק ע"ו
הקדמנו ואמרנו בכמה מקומות בספר זה שחייבים בהכרח לשלול לגביו [יתעלה] כל מה שמחייב גשמות. כן יש לשלול לגביו כל היפעלות, כי כל היפעלות מחייבת שינוי, ובלי ספק הגורם את ההיפעלויות האלה אינו הנפעל. לכן אִילו היה הוא יתעלה נפעל באיזה שהוא אופן מאופני ההיפעלות - היה זולתו פועל בו ומשנה אותו.
כמו כן חייבים בהכרח לשלול לגביו כל הֶעְדֵּר ושלא תהיה שלמות כלשהי נעדרת ממנו פעם ומצויה פעם אחרת, כי אִילו הנחנו זאת, היה שלם בכוח1. לכל "כוח"1 מתלווה הֶעְדֵּר בהכרח. כל מה שיוצא מן הכוח אל הפעל, זקוק בהכרח למוציא אשר הוא זולתו2 לפיכך מתחייב שכּל שלמויותיו נמצאות בפֹעַל ולא יהיה להן דבר בכוח בשום אופן.
מן הדברים שחייבים בהכרח לשלול לגביו, גם הדַמְיוּת אל דבר כלשהו מן הנמצאים3. זהו דבר שכּל אחד יודע, שהרי בספרי הנבואה [הוא] שלל את הדַמְיוּת4 במפורש ואמר: ואל מי תדמיוני ואשוֶה (ישעיה מ', 25); ואל מי תדמיון אל ומה דמות תערכו לו (שם, שם, 18), ואמר: מאין כמוך ה' (ירמיה י', 6). [רעיון] זה [מופיע] הרבה.
כללו של דבר הוא, שכּל דבר המביא לאחד מארבעת האופנים האלה חייבים בהכרח לשלול לגביו בהוכחה מופתית ברורה, דהיינו, (1) כל מה שמביא לגופניות, או (2) כל מה שמביא להיפעלות ושינוי, או (3) מה שמביא להֶעְדֵּר, כגון שלא יהיה לו דבר-מה בפֹעַל5 ואחר-כך ייעשׂה בפֹעַל, או (4) מה שמביא לדַמְיוּת [בינו לבין] דבר מברואיו.
אלה מכלל דברים בחוכמת הטבע המועילים לידיעת האלוה. שהרי כל מי שאינו יודע את המדעים האלה, אינו מודע לחיסרון שבהיפעלויות, ואינו מבין את המשמעות של מה שבכוח ומה שבפעל. הוא גם אינו יודע שההֶעְדֵּר דבק בכל מה שבכוח, ושמה שבכוח פגום יותר ממה שנע, מכיוון שאותו כוח יוצא אל הפועל6. אך הנע אף הוא פגום ביחסו אל מה שבגללו הוא נע, עד שהוא הופך להיות בפֹעַל. ואף אם הוא יודע את הדברים האלה, אך אינו יודע אותם על-פי הוכחותיהם המופתיות - לא יֵדע את הפרטים המתחייבים בהכרח מהנחות-יסוד כוללות אלה. לכן לא תהיה בידו הוכחה מופתית למציאות האלוה ולא לכך שחייבים לשלול אופנים אלה לגביו.
לאחר שהקדמתי הקדמה זאת, אתחיל פרק אחר, אשר בו אבהיר את האבסורדיות של מה שסוברים מאמיני תוארי העצמוּת. זאת יבין רק מי שקדם וידע את מלאכת ההיגיון ואת טבע המציאות7.


המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב