החלק הראשון
 
החלק הראשון - פרק נ"ו
[האיגרת אל התלמיד]
פתיחה
פרק א'
פרק ב'
פרק ג'
פרק ד'
פרק ה'
פרק ו'
פרק ז'
פרק ח'
פרק ט'
פרק י'
פרק י"א
פרק י"ב
פרק י"ג
פרק י"ד
פרק ט"ו
פרק ט"ז
פרק י"ז
פרק י"ח
פרק י"ט
פרק כ'
פרק כ"א
פרק כ"ב
פרק כ"ג
פרק כ"ד
פרק כ"ה
פרק כ"ו
פרק כ"ז
פרק כ"ח
פרק כ"ט
פרק ל'
פרק ל"א
פרק ל"ב
פרק ל"ג
פרק ל"ד
פרק ל"ה
פרק ל"ו
פרק ל"ז
פרק ל"ח
פרק ל"ט
פרק מ'
פרק מ"א
פרק מ"ב
פרק מ"ג
פרק מ"ד
פרק מ"ה
פרק מ"ו
פרק מ"ז
פרק מ"ח
פרק מ"ט
פרק נ'
פרק נ"א
פרק נ"ב
פרק נ"ג
פרק נ"ד
פרק נ"ה
פרק נ"ו
פרק נ"ז
פרק נ"ח
פרק נ"ט
פרק ס'
פרק ס"א
פרק ס"ב
פרק ס"ג
פרק ס"ד
פרק ס"ה
פרק ס"ו
פרק ס"ז
פרק ס"ח
פרק ס"ט
פרק ע'
פרק ע"א
פרק ע"ב
פרק ע"ג
פרק ע"ד
פרק ע"ה
פרק ע"ו
דע שהדַּמְיוּת היא יחס בין שני דברים. כל שני דברים שאין להניח ביניהם יחס - אף אין לצייר1 ביניהם דַמְיוּת. כמו כן כל שניים שאין ביניהם דַמְיוּת - אין ביניהם יחס. דוגמה לדבר, שאין אומרים: "חוֹם זה דומה לצבע זה" ולא "קול זה דומה למתיקות זו". זה דבר ברור מעצמו. ומכיוון שאין יחס בינינו ובינו יתעלה, כלומר, בינו ובין זולתו, מתחייב שאף אין ביניהם דַמְיוּת2.
דע שכּל שני דברים השייכים למין אחד, כוונתי שמהות שניהם היא אחת, אלא שהם שונים בגודל ובקוטן, או בחוזק ובחולשה, או כיוצא בזה - הרי שניהם דומים בהכרח, אף שהם שונים באופן זה של שוני, כגון שגרגיר החרדל וגלגל כוכבי השבת3 דומים בכך שיש להם שלושה ממדים4; ואף שזה גדול ביותר וזה קטן ביותר, המשמעות של מציאות הממדים היא אחת בשניהם. כמו כן שעווה הנמסה בשמש ויסוד האש דומים בחום, אף-על-פי שחום זה חזק ביותר וחום זה חלש ביותר, אלא שמשמעות הופעת איכות זו בשניהם היא אחת.
כך ראוי שיבין מי שמאמין שיש תוארי עצמוּת שמתואר בהם הבורא, והם שהוא נמצא, חי, יכול, יודע ורוצה, שאין לייחס את העניינים האלה אליו ואלינו במשמעות אחת, כך שהשוני בין אותם התארים לבין תארינו יהיה ב[כך שלגבי האל כל תואר יהיה] גדול יותר או שלם יותר או מתמיד יותר או יציב יותר, באופן שמציאותו תהיה יציבה יותר ממציאותנו, חייו מתמידים יותר מחיינו, יכולתו גדולה מיכולתנו, ידיעתו שלמה מידיעתנו ורצונו כולל יותר מרצוננו, ושהגדרה אחת כוללת את שני העניינים, כפי שהללו סוברים. אין הדבר כך בשום אופן. כי לשון "יותר מן"5 משמש רק בדברים שעליהם נאמר העניין הזה "בהסכמה"6 וכאשר כך הוא הדבר מתחייבת הדַמְיוּת.
ולפי סברתם שהם סוברים שיש תוארי עצמוּת, הרי כמו שמתחייב שעצמוּתו יתעלה לא תדמה לעצמוּיות - כן היה מתחייב שתוארי העצמוּת שלו, אשר הם טוענים להם, לא ידמו לתארים, והגדרה אחת לא תכלול אותם. אך הם אינם עושים כך, אלא חושבים שהגדרה אחת כוללת אותם ושאין דַמְיוּת-הדדית ביניהם. אך כבר התברר למי שמבין את משמעות הדַמְיוּת-ההדדית - שעליו יתעלה ועל כל מי שזולתו נאמר "נמצא" בשיתוף גמור7 בלבד. כן משתמשים ב"ידיעה", "יכולת", "רצון" ו"חיים" לגביו יתעלה ולגבי כל בעל ידיעה, יכולת, רצון וחיים בשיתוף גמור בלבד, שאין ביניהם דַמְיוּת בעניין כלל8.
ואל תחשוב שהם נאמרים ב"סיפוק"9, כי השמות "הנאמרים בסיפוק" הם הנאמרים על שני דברים שיש ביניהם דַמְיוּת בעניין כלשהו, ועניין זה הוא "מקרה"10 בשניהם ואין הוא מרכיב-עיקרי11 של עצמוּתו של כל אחד משניהם. ואִילו הדברים האלה המיוחסים לאל יתעלה12 אינם "מקרים" לשיטת איש מבעלי-העיון13, ואִילו תארים אלה שלנו14 כולם מקרים לדעת אנשי הכלאם15. מי ייתן ואדע מנין הגיעה הדַמְיוּת (בין תוארי האל ותארינו אנו) באופן שתכלול אותם הגדרה אחת ויהיו נאמרים "בהסכמה" כפי שהם טוענים. זאת היא אפוא הוכחה מופתית חותכת שאין כל שיתוף בשום פנים ואופן בין משמעותם של התארים האלה המיוחסים לו לבין משמעותם של אלה הידועים אצלנו - אלא השיתוף הוא בשם בלבד ולא יותר, ואם כך הדבר לא ראוי שתאמין בעניינים16 נוספים על העצמוּת17 כמו תארים אלה הנוספים על עצמוּתנו, מכיוון שיש בהם שיתוף השם18.
עניין זה נשגב ביותר בעיני היודעים19. זכרהו אפוא והבן אותו הבנת אמת על-מנת שיהיה מזומן למה שרוצים להסביר לך.

המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב