החלק הראשון
 
החלק הראשון - פרק ס"ו
[האיגרת אל התלמיד]
פתיחה
פרק א'
פרק ב'
פרק ג'
פרק ד'
פרק ה'
פרק ו'
פרק ז'
פרק ח'
פרק ט'
פרק י'
פרק י"א
פרק י"ב
פרק י"ג
פרק י"ד
פרק ט"ו
פרק ט"ז
פרק י"ז
פרק י"ח
פרק י"ט
פרק כ'
פרק כ"א
פרק כ"ב
פרק כ"ג
פרק כ"ד
פרק כ"ה
פרק כ"ו
פרק כ"ז
פרק כ"ח
פרק כ"ט
פרק ל'
פרק ל"א
פרק ל"ב
פרק ל"ג
פרק ל"ד
פרק ל"ה
פרק ל"ו
פרק ל"ז
פרק ל"ח
פרק ל"ט
פרק מ'
פרק מ"א
פרק מ"ב
פרק מ"ג
פרק מ"ד
פרק מ"ה
פרק מ"ו
פרק מ"ז
פרק מ"ח
פרק מ"ט
פרק נ'
פרק נ"א
פרק נ"ב
פרק נ"ג
פרק נ"ד
פרק נ"ה
פרק נ"ו
פרק נ"ז
פרק נ"ח
פרק נ"ט
פרק ס'
פרק ס"א
פרק ס"ב
פרק ס"ג
פרק ס"ד
פרק ס"ה
פרק ס"ו
פרק ס"ז
פרק ס"ח
פרק ס"ט
פרק ע'
פרק ע"א
פרק ע"ב
פרק ע"ג
פרק ע"ד
פרק ע"ה
פרק ע"ו
והלֻּחֹת מעשֹה אלהים המה (שמות ל"ב, 16) כוונתו שמציאותם טבעית ולא מלאכותית. כי כל הדברים הטבעיים קרויים מעשֹה ה': המה ראו מעשֹי ה' (תהלים ק"ז, 24). כאשר הזכיר את הדברים הטבעיים כולם, צמחים, בעלי-חיים, רוחות, גשמים וכיוצא בהם אמר: מה רבו מעשֹיך, ה'! (תהלים ק"ד, 24). עוד יותר משכנע מן הייחוס הזה1 הם דבריו: ארזי לבנון אשר נטע (שם, שם, 16): מכיוון שמציאותם טבעית ולא מלאכותית, אמר שהאל נטע אותם וכן דבריו מכתב אלהים (שמות ל"ב, 16): כבר הוסבר כיצד הוא היחס של הכתב אל אלהים2. והוא אמר: כתֻבים באצבע אלהים (שם, ל"א, 18).
דבריו: באצבע אלהים, הם כמו שהוא אמר על אודות השמים: מעשֹה אצבעֹתיך3 (תהלים ח', 4), שברור שהם נעשׂו באמירה: בדבר ה' שמים נעשֹו (תהלים ל"ג, 6).
הרי שהתברר לך שבשביל [הבאת דבר לידי] מציאות4 דבר-מה, הכתובים נוקטים בדרך השאלה לשון אמירה ודבור, ושהדבר עצמו שנאמר עליו שהוא נעשֹה בדבור, נאמר עליו: מעשֹה אצבע. באותו אופן דבריו: כתֻבים באצבע אלהים (שמות ל"א, 16) שווים לדבריו: בדבר אלהים. ואִילו אמר: בדבר אלהים היו דבריו שווים לדבריו: כתובים בחפץ אלהים כלומר, בחפצו ורצונו5.
ואִילו אונקלוס פנה לגבי עניין זה אל פירוש מפליא6, ואמר: כתיבין באצבעא דה', מכיוון שהוא הבין אצבע כדבר המיוחס לאל, ופירש אצבע ה' כמו הר ה' ומטה ה'. כוונתו בכך שהיא מכשיר נברא שחרת את הלוחות בחפץ האל. איני יודע מה עורר אותו לכך. יותר סביר מכך היה: כתיבין במימרא דה'7, כמו שאמר: בדבר ה' שמים נעשֹו (תהלים ל"ג, 6). וכי סבור אתה שמציאות8 הכתב בלוחות מפליאה יותר ממציאות8 הכוכבים בגלגלים9? כשם שאלה (נמצאים) בהתאם לחפץ ראשוני ולא על-ידי כלי שיצר10 אותם, כך יהיה הכתב הזה בהתאם לחפץ ראשוני ולא על-ידי כלי. והרי אתה יודע את נוסח המשנה בדבר עשֹרה דברים נבראו בין השמשות11 ובכללם הכתב והמכתב. זאת היא ראיה שדבר מוסכם על כל הציבור הוא שמכתב הלוחות כשאר כל מעשֹה בראשית כפי שהסברנו בפירוש המשנה12.


המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב