החלק השני
 
החלק השני - פרק ג'
דע שהדעות האלה אשר אריסטו מחזיק בהן בדבר הסיבות לתנועת הגלגלים, אשר מהן הוא הפיק את מציאותם של שׂכלים נבדלים1, אף שהן טענות שאין עליהן הוכחה מופתית, הן פחות מסופקות מכל (הדעות) שנאמרו, ויותר מכולן נוהגות על-פי סדר, כפי שאומר אלכסנדר2 ב"עקרונות הכול". הן גם קביעות המתאימות לקביעות רבות מקביעותיה של התורה, ובמיוחד מתאימות הן למה שמוסבר במדרשות המפורסמים אשר אין ספק שהם של החכמים כמו שאבאר. לכן אביא את דעותיו וראיותיו כדי ללקט מהן את מה שתואם את התורה ומתאים לקביעותיהם של החכמים זכרם לברכה3.


המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב