החלק השני
 
החלק השני - פרק ז'
הבהרנו1 את שיתוף2 השם מלאך, ושהוא כולל את השׂכלים, הגלגלים והיסודות, מפני שכולם מבצעים צו. אבל אל תחשוב שהגלגלים והשׂכלים הם בדרגת כל הכוחות הגופניים, אשר הם טבע3 ואינם משׂיגים את עשׂייתם. אלא הגלגלים והשׂכלים משׂיגים את מעשׂיהם. הם בעלי בחירה ומנהיגים. אלא שלא כמו בחירתנו והנהגתנו שכולה בדברים מתחדשים. התורה כוללת דברים מפורשים המעירים את תשׂומת-לבנו לכך. המלאך אמר אל לוט: כי לא אוכל לעשֹות דבר [עד בֹאך שמה] (בראשית י"ט, 22). והוא אמר לו, להצלתו: הנה נשֹאתי פניך גם לדבר הזה (שם, שם, 21). והוא4 אמר: הִשמר מפניו5 ושמע בקֹלו אל תַּמֵּר בו כי לא ישֹא לפִשעכם כי שמי בקִרבו (שמות כ"ג, 21). כל אלה מורים לך שהם6 משׂיגים את מעשׂיהם, ושיש להם רצון ובחירה בהנהגה המסורה להם, כפי שיש לנו רצון במה שנמסר לנו וניתנה לנו היכולת עליו בשורש היותנו7, אלא שיש ואנו עושׂים מעשׂים לקויים, ולהנהגתנו ועשׂייתנו קודם ההֶעְדֵּר. ואילו השׂכלים והגלגלים אינם כך, אלא לעולם עושׂים את הטוב ואין אצלם אלא הטוב, כפי שנבהיר בפרקים אחדים, וכל אשר להם נמצא בשלמות וּבְפֹעַל תמיד מאז הם נמצאים8.

המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב