החלק השני
 
החלק השני - פרק ח'
מן הדעות העתיקות הנפוצות אצל הפילוסופים וההדיוטות, שלתנועת הגלגלים קולות גדולים ומפחידים מאוד. הראיה שלהם לזאת היתה שכאשר הגופים הקטנים אשר אצלנו1 נעים תנועה מהירה, הם משמיעים רעש גדול וצלצול מחריד. קל וחומר גרמי השמש, הירח והכוכבים בכל גודלם ומהירותם. סיעת פיתגורס2 כולה מאמינה שלהם קולות מהנים הרמוניים, למרות גודלם, כשם שמנגינות המוסיקה הרמוניות. יש להם טעמים מדוע אין שומעים קולות מפחידים וגדולים אלה.
דעה זאת נפוצה בעדתנו גם כן. האינך רואה שהחכמים מתארים את עוצמת קולו של השמש בנועו כל יום בגלגל3. וכן מתחייב לגבי הכול.
אך אריסטו מסרב לקבל זאת, והוא מבהיר שאין להם קול. אתה תמצא זאת בספרו "על השמים"4. משם תבין זאת ולא תחשוב למגונה שדעת אריסטו חולקת על דעת החכמים ז"ל בעניין זה, כי דעה זאת, כלומר שיש להם קולות, נובעת מן האמונה כי גלגל קבוע ומזלות חוזרים5. והרי יודע אתה שהם העדיפו את דעת חכמי אומות העולם על דעתם הם בעניינים אסטרונומיים אלה. זהו שאמרו במפורש: ונצחו חכמי אומות העולם6. וזה נכון, כי כל מי שדן בעניינים עיוניים אלה דן בהם על-פי מה שהעיון הביא אליו, ולכן מאמין במה שהוכחתו המופתית נכונה7.

המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב