החלק השלישי
 
החלק השלישי - פרק ו'
דע שהעניין הנכבד והגדול אשר החל יחזקאל עליו השלום, להודיעו לנו - והוא תיאור המרכבה מתוך מניע נבואי שהניע אותו להודיעו לנו - הוא עצם אותו עניין אשר אותו הודיע לנו ישעיה עליו השלום, בצורה כוללת מבלי להזדקק לפירוט הזה. אלה דבריו: ואראה את ד' יֹשב על כסא רם ונִשֹא ושוליו מלאים את ההיכל. שֹרפים עֹמדים [ממעל לו, שש כנפַיִם שש כנפַיִם לאחד. בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה רגליו ובשתים יעופף] (ישעיה ו', 1-2). החכמים ביארו לנו כל זאת, עוררו את תשׂומת-לבנו לעניין זה ואמרו שההשׂגה אשר השׂיג יחזקאל היא עצם אותה השׂגה אשר השׂיג ישעיה. הם המשילו זאת לשני אנשים שראו את המלך1 בשעת רכיבתו. אחד מהם מאנשי ארץ היישוב2 והשני מאנשי המדבר. בן ארץ היישוב, מכיוון שידע שאנשי העיר יודעים את צורת רכיבתו של המלך, לא תיאר את צורת רכיבתו, אלא אמר רק "ראיתי את המלך". השני, ברצותו לתאר לאנשי המדבר, שאינם יודעים דבר על צורתו, פירט להם כיצד צורת רכיבתו ותיאור חייליו, פקידיו ועושי דברו.
במידה זאת של הערת תשׂומת-הלב יש תועלות גדולות מאוד. זה הוא שאמרו בחגיגה3: כל מה שראה יחזקאל ראה ישעיה. ישעיה דומה לבן כרך שראה את המלך. יחזקאל דומה לבן כפר שראה את המלך.
את דבריו של מי שאמר זאת4 ניתן לפרש כפי שציינתי בתחילה, שאנשי דורו של ישעיה לא היו זקוקים שיובהר להם פירוט זה. אלא הספיק להם דברו ואראה את ד' וגו'. ובני הגולה היו זקוקים לפירוט זה. ואפשר שאומר הדברים האמין שישעיה שלם יותר מיחזקאל, ושהשׂגה זאת שיחזקאל הופתע ונבעת ממנה, היתה ידועה לישעיה במידה כזאת שלא היה צורך להפליג בדברים כדי לספרה5, מכיוון שהיתה דבר הידוע לשלמים6.

המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב