החלק השלישי
 
החלק השלישי - פרק י"א
הרעות הגדולות האלה המתרחשות בין אדם לאדם, מאיש לרעהו, בהתאם למטרות, לתאוות, לדעות ולאמונות כולן, אף הן נובעות מן ההֶעְדֵּר. כי הן כולן מתחייבות מן הבורות, כלומר, מהֶעְדֵּר ידיעה. כמו שעיוור, מכיוון שאינו רואה, תמיד ייכשל וייפצע ויפצע גם את זולתו, מפני שאין עמו מי שידריכו בדרך, כן כיתות בני-האדם: כל איש לפי מידת בורותו יעשה לעצמו ולזולתו רעות גדולות המתייחסות לפרטי המין האנושי. אילו היתה לאדם ידיעה המתייחסת לצורה האנושית כמו שכוח הראייה מתייחס לעין, היה נבלם כל הנזק שהוא גורם לעצמו ולזולתו. כי בידיעת האמת מסתלקות האיבה והשׂנאה1 ומתבטלת פגיעתם של בני-אדם זה בזה2. הוא הבטיח זאת ואמר: וגר זאב עם כבשֹ ונמר עם גדי ירבץ [ועגל וכפיר ומריא יחדו ונער קטֹן נֹהג בם]. ופרה ודֹב תרעינה, [יחדו ירבצו ילדיהן, ואריה כבקר יאכל-תבן]. ושִעשע יונק [על-חֻר פתן; ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה] (ישעיה י"א, 6-8). אחרי-כן נתן את הסיבה לזאת ואמר שהסיבה להסתלקותן של האיבות, הסלידות ההדדיות, וההשתלטויות האלה היא שבני-אדם ידעו אז את אמיתתו של האל, ואמר: לא יָרֵעו ולא ישחיתו בכל הר קָדשי, כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים (שם, שם, 9)3. דע זאת אפוא!


המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב