החלק השלישי
 
החלק השלישי - פרק ל"ח
המצוות הכלולות בקבוצה השלישית הן אלה שמנינו בהלכות דעות1. התועלת של כולן ברורה וּמְחֻוֶּרֶת, מפני שכולן מידות שבהן יהיה מצב חיי היחד בין בני-אדם תקין. זה ברור עד כדי שאיני צריך להאריך בו. ודע שכוונתן של כמה מצוות להקנות מידה מועילה, אף שהן מעשׂים שחושבים שהם גזירת הכתוב2 ללא תכלית3. אנו נבאר אותן אחת אחת במקומותיהן. אבל כל אלה שמנינו בהלכות דעות כוונתן במפורש להקנות אותן מידות נכבדות.


המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב