החלק השלישי
 
החלק השלישי - פרק מ"ד
המצוות הכלולות בקבוצה התשיעית הן המצוות שמנינו בספר אהבה1. סיבת כולן ברורה וטעם כולן גלוי, כלומר, תכליתם של אותם מעשׂי-פולחן לזכור את האל תמיד2, לאהוב אותו, לירא מפניו לקבל עליך ולשמור את המצוות בצורה כוללת, ולהאמין לגביו יתעלה במה שהכרחי לכל בן-תורה להאמין. והן התפילה3, וקריאת שמע4 וברכת המזון5, ומה שקשור בהן, וברכת כהנים6 ותפילין7 ומזוזה8, ורכישת ספר תורה9 והקריאה בו10 בזמנים (מסוימים). כל אלה הם מעשׂים המקנים דעות מועילות. זה ברור ומְחֻוָּר ואינו צריך לדיבורים נוספים שאינם אלא חזרה ולא יותר.

המרה לפורמט אינטרנט
Possible Worlds Ltd. "עולמות אפשריים בע"מ"

 

לדף ההוצאה לאור אוניברסיטת תל אביב